Kristine Lynum Bjerkem är utbildad inredningsarkitekt från Konsthögskolan i Oslo och glasblåsare från Glasskolan i Kosta, Småland.

lynum_bjerkem_studioam_ari-1181